Výroční zprávy
Závěrečný účet obce Černýšovice 2016 a účetní závěrka
Konečné sestavy - výsledek hospodaření za rok 2015
Hodnotící zpráva za rok 2014
Závěrečný účet 2014