Úřední deska
Veřejná vyhláška - Jihočeský kraj
Závěrečný účet obce Černýšovice za rok 2018 - schválený
Závěrečný účet za rok 2018 - návrh
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
Opatření obecné povahy - kůrovec
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2019-2021
Rozpočet pro rok 2019
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva
Záměr obce o prodeji pozemku č. 4/2018
Oznámení o jmenování pověřence na ochranu osobních údajů
Záměr prodeje pozemku č. 1/2018
Upozornění vlastníkům nemovitostí na nutnost ořezu či odstranění dřevin
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Parlamentu
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 30. 12. 2016
Návrh rozpočtu 2017 a rozpočtový výhled 2017-2019
Vojenské cvičení Ample Strike 2016
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 9. 9. 2016
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v Černýšovicích
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise