Úřední deska
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 27. 11. 2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Závěrečný účet obce za rok 2019 - schválený
Opatření obecné povahy - kůrovec
Rozhodnutí hejtmanky - ukončení období zvýšeného nebezpečí požárů
Nařízení hejtmanky - zajištění zdravotních služeb
Dokumenty vztahující se k vyhlášení nouzového stavu
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
OZV č. 3/2019 o poplatku za odpady
Střednědobý výhled rozpočtu obce Černýšovice pro období 2020-2022
Rozpočet obce Černýšovice pro rok 2020
Záměr prodeje části pozemku č. 1/2019
Závěrečný účet obce Černýšovice za rok 2018 - schválený
Závěrečný účet za rok 2018 - návrh
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
Opatření obecné povahy - kůrovec
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva
Záměr obce o prodeji pozemku č. 4/2018
Oznámení o jmenování pověřence na ochranu osobních údajů
Upozornění vlastníkům nemovitostí na nutnost ořezu či odstranění dřevin
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Parlamentu
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 30. 12. 2016
Návrh rozpočtu 2017 a rozpočtový výhled 2017-2019
Vojenské cvičení Ample Strike 2016
Pozvánka na schůzi zastupitelstva 9. 9. 2016
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v Černýšovicích
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise