Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 26.10.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 26.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 26.10.2022 - dosud
Složení platné v období: 26.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Zuzana Blažková
E-mail: obeccernysovice@seznam.cz
Telefon: 604905096
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Mgr. Iveta Gajdová
Funkce: místostarosta

Jméno: Jan Douda
Funkce: zastupitel
Komise: předseda finanční komise

Jméno: Josef Hruška
Funkce: zastupitel
Komise: člen kontrolní a finanční komise

Jméno: Josef Karas
Funkce: zastupitel
Komise: člen kontrolní komise

Jméno: Mgr. Markéta Mikulášová
Funkce: zastupitel
Komise: předseda kontrolní komise

Jméno: Ing. Karel Ťoupalík
Funkce: zastupitel
Komise: člen finanční komise


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.