Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno E-mail Telefon Funkce Komise
starosta Zuzana Blažková obeccernysovice@seznam.cz 604905096 starostka
místostarosta Mgr. Iveta Gajdová místostarosta
Karel Brant zastupitel člen finanční komise
Jan Douda zastupitel člen kontrolní komise
Luboš Hruška zastupitel předseda kontrolní komise
Jan Mášek ml. zastupitel člen finanční a kontrolní komise
Mgr. Markéta Mikulášová zastupitel předseda finanční komise


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.