Informace pro občany

Poplatek za odpady pro rok 2023

Opět upozorňujeme na splatnost poplatku za odpady na rok 2023. Poplatek zústává v nezměněné výši 500,- Kč na každého trvale hlášeného občana a každou nemovitost, ve které není k trvalému pobytu přihlášena žádná osoba. Splatnost poplatku je nejpozději 30. dubna. Poplatek je možné uhradit na účet obce č. 13626301/0100, popř. v hotovosti. Popelnice, které nebudou 1. května označené platnou známkou nebudou vyvezeny. Pokud máte zaplaceno na účet a nemáte známku na popelnici, je možné si jí vyzvednout u p. Gajdové v Černýšovicích popř. u p. Blažkové na Hutích. Pokud si nemůžete známku vyzvednout a popelnice máte dostupné, po telefonické domluvě známku samozřejmě můžeme dojít nalepit my.

Místní poplatky

Od 1. 1. 2020 jsou v platnosti nové vyhlášky o místních poplatcích, viz sekce Úřad obce - Vyhlášky. Poplatek ze psů je stanoven na 50,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za každého dalšího. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 30. 4. běžného kalendářního roku.

Sběrný dvůr

Od května 2015 je možné využívat kromě sběrného dvora v Sudoměřicích u Bechyně i sběrný dvůr přímo v Bechyni.

Provozní doba:

 

Středa 12 - 17 hod

Pátek 12 - 17 hod

Sobota 8 - 12 hod

 

Více informací na :

https://www.sluzbybechyne.cz/sberny-dvur