Informace pro občany

Poplatek za odpady pro rok 2023

Opět upozorňujeme na splatnost poplatku za odpady na rok 2023. Poplatek zústává v nezměněné výši 500,- Kč na každého trvale hlášeného občana a každou nemovitost, ve které není k trvalému pobytu přihlášena žádná osoba. Splatnost poplatku je nejpozději 30. dubna. Poplatek je možné uhradit na účet obce č. 13626301/0100, popř. v hotovosti. Popelnice, které nebudou 1. května označené platnou známkou nebudou vyvezeny. Pokud máte zaplaceno na účet a nemáte známku na popelnici, je možné si jí vyzvednout u p. Gajdové v Černýšovicích popř. u p. Blažkové na Hutích. Pokud si nemůžete známku vyzvednout a popelnice máte dostupné, po telefonické domluvě známku samozřejmě můžeme dojít nalepit my.

Poplatek za odpad pro rok 2021

V souladu s vyhláškou o místních poplatcích za odpad upozorňujeme, že poplatek za odpad pro rok 2021 je ve výši 500,- Kč na každou trvale hlášenou osobu a na každou rekreační nemovitost. Úhradu je možné provést na účet obce 13626301/0100 nebo v hotovosti po předchozí telefonické domluvě.

Koronavirus - informace

Informace o koronaviru Covid-19 naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR zde http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Místní poplatky

Od 1. 1. 2020 jsou v platnosti nové vyhlášky o místních poplatcích, viz sekce Úřad obce - Vyhlášky. Poplatek za odpady zůstavá pro trvale hlášené obyvatele ve výši 250 Kč za rok, pro ostatní 450 Kč za každou nemovitost. Poplatek ze psů je stanoven na 50,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za každého dalšího. Oba poplatky jsou splatné nejpozději do 30. 4. 2020.

Soutěž Jihočeši třídí odpady 2018

Obec Černýšovice se pravidelně zúčastňuje soutěže Jihočeši třídí odpady - Jihočeský okresní odpadový přebor. V ročníku 2018 jsme se v okrese Tábor v kategorii obcí do 499 obyvatel umístili na krásném 3. místě a v celém Jihočeském kraji na místě 9. Děkujeme za spolupráci při třídění odpadů a doufáme, že v tom budete pokračovat i nadále.

Sběrný dvůr

Od května 2015 je možné využívat kromě sběrného dvora v Sudoměřicích u Bechyně i sběrný dvůr přímo v Bechyni.

Provozní doba:

Pondělí 8 - 17 hod.

Středa 8 - 17 hod

Pátek 13 - 17 hod

Sobota 8 - 11 hod

 

Více informací na :

http://www.bytenes.cz/technicke-sluzby/sberny-dvur/