Obec Černýšovice - Hutě

Informace pro občany

Změna ve svozu odpadu

Od 1. května dochází ke změnám ve svozu komunálního odpadu.

Odpad bude svážen každou lichou středu (dosud každé liché úterý).

Vyvezeny budou pouze popelnice označené platnou známkou. Známku je možné vyzvednout po uhrazení ročního poplatku za odpad u p. Blažkové, p. Doudy a p. Hrušky.

OÚ Černýšovice

Sběrný dvůr

Od května 2015 je možné využívat kromě sběrného dvora v Sudoměřicích u Bechyně i sběrný dvůr přímo v Bechyni.

Provozní doba:

Pondělí 8 - 17 hod.

Středa 8 - 17 hod

Pátek 13 - 17 hod

Sobota 8 - 11 hod

 

Více informací na :

http://www.bytenes.cz/technicke-sluzby/sberny-dvur/

 

Poplatky za odpad

Upozorňujeme, že již jsou v prodeji známky na popelnice pro rok 2017. Známky je možné zakoupit na Hutích u pana Doudy a paní Blažkové a v Černýšovicích u pana Josefa Hrušky. Od 1. května 2017 již nebudou vyvezené popelnice, které nebudou označené novou známkou. Podle Obecně závazné vyhlášky o poplatcích za komunální odpad má povinnost zaplatit poplatek ve výši 450 Kč na kalendářní rok majitel každé nemovitosti na území obce, ve které není trvale hlášená žádná osoba. Poplatek za trvale hlášenou osobu je 250 Kč. Lhůta pro zaplacení poplatku je do 30.4.2017. Chataři z osad Švestka a Džbány obdrží po zaplacení poplatku klíč od uzamykatelné popelnice na Hutích, kde mohou odpad odkládat. Ostatní majitelé nemovitostí kteří nevlastní popelnici si mohou zakoupit označený pytel, který ji nahradní bez povinnosti umisťovat známku. Cena je 8 Kč/ pytel. Na jednu nemovitost je možné za kalendářní rok koupit max. 26 pytlů, což odpovídá počtu svozů za rok a na jeden svoz je možné použít pouze 1 pytel. Upoorňujeme, že povinnost zaplatit roční poplatek dle vyhlášky platí i v případě, že žádný odpad svozové firmě nepředáte. Jakékoliv další informace Vám podá Zuzana Blažková na telefonu 604905096.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.-4-2016-mp-odpad-cernysovice803722071.doc 71.7 Kb