Současnost

SOUČASNOST

V současné době se obec Černýšovice potýká s mnoha problémy k řešení, bohužel obecní rozpočet není dostatečný k pokrytí všech akcí, které je nutné udělat. Můžeme si jen přát, aby vše postupem času proběhlo bez komplikací a budeme doufat, že budeme mít maximální pochopení, vstřícnost a podporu všech bydlících i navštěvujícíh občanů obce. Je v zájmu všech, aby se obec zvelebovala a fungovala jako spořádaný celek. Obec se tímto nebrání, pokud by chtěl někdo ať už fyzicky či finančně přispět k uskutečnění plánovaných investic a akcí - viz plány do budoucna.