Budoucnost

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

  1. Oprava mostu na Hutích - již je v řešení
  2. Rekultivace skládky - je v řešení
  3. Oprava rozvodů vodního řádu
  4. Kanalizace (Černýšovice a Hutě) - je v řešení
  5. Rozšíření infrastruktury v obci - obchod (případně pojízdná prodejna)
  6. Snaha vytvořit nové stavební parcely pro trvalé bydlení v obci
  7. Rybník
  8. Využít maximum dotačních titulů na rozvoj obce.
  9. aj.